Lawan propaganda Orde Baru.

Bongkar sejarah palsu.

 

Museum Online 65

Ungkap. Adili. Jangan Terulangi.

Comments are closed.